Hoe OpenVLD en N-VA zichzelf dreigen te verliezen in hun strijd tegen het katholiek onderwijs

Naar aanleiding van de discussie over de organisatie en de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen schreef ik een opiniestuk voor de website Thomas (over godsdienstonderwijs, KU Leuven). Het stuk kreeg als titel Twee uur levensbeschouwelijke grammatica en woordenschat zijn geen luxe, en werd opgenomen in een online dossier gericht aan de regeringspartijen.

Hierna volgen nog enkele bijkomende bedenkingen.

Korte kroniek van een symbooldossier: politieke spelletjes vs de strijd om een EERLIJK DEBAT

Op de website van Doorbraak (https://doorbraak.be/) verschijnt op 3 september 2019 een artikel van de hand van Pieter Bauwens met als titel Halveren N-VA en OpenVLD aantal uren godsdienst in secundair onderwijs?

Daaruit blijkt dat beide politieke partijen een beknotting van het vak godsdienst beogen, zij het om enigszins verschillende redenen. Dat bemoeilijkt alvast ook op dat vlak een duurzaam pact tussen N-VA en OpenVLD.

Volgens prominente stemmen binnen de N-VA zet het jonge concept van de “katholieke dialoogschool” de deur wagenwijd open voor een sluimerende islamisering van de Vlaamse cultuur. Die kritiek gaat eigenlijk uit van een verkeerde voorstelling van zaken. Niettemin is ze voldoende om een bepaald soort perceptie van het katholiek onderwijs te creëren die kwaad bloed zet bij de bredere achterban van de N-VA. Op de koop toe vervangt de katholieke onderwijskoepel ook nog eens één uur Nederlands in de eerste graad door een nieuw vak Mens & Samenleving – in voege vanaf september 2019. Ook dat is niet naar de zin van veel N-VA’ers. Het vak Nederlands is te belangrijk voor hen om aan de uren ervan te tornen.

Katholieke Dialoogschool.jpg

Zoals N-VA en de andere Vlaamse partijen pleit ook OpenVLD voor een grondig onderwijs van de Nederlandse taal. Wellicht is dat voor OpenVLD voldoende om niet gelukkig te zijn met de afschaffing van een uur Nederlands in de eerste graad van het katholiek onderwijs. Anderzijds kunnen de Vlaamse liberalen moeilijk ontevreden zijn over de lesruimte die een vak als Mens & Samenleving krijgt. Ze ijveren immers al jaren voor de invoering van een vak LEF (“Levensbeschouwing, Ethiek, Filosofie”), en Mens & Samenleving sluit daar inhoudelijk bij aan.

Sterk Nederlands taalonderwijs hangt natuurlijk niet alleen af van het aantal uren Nederlands op een school. Toch schijnen N-VA en OpenVLD vastbesloten om meer uren voor het vak Nederlands te voorzien. Beide partijen zijn het er blijkbaar over eens dat omwille daarvan één van de twee uren godsdienst moet sneuvelen.

Het zal nog moeten blijken of een politieke overwinning op één aspect van het taalbeleid van de katholieke onderwijskoepel opweegt tegen de mogelijke verliezen. OpenVLD zou erin moeten slagen om het enig overgebleven uur godsdienst te laten verdwijnen als ze het vak LEF alsnog op een gebrekkige manier wil invoeren (als een vak van één uur, wat de inhoudelijke ambities van LEF compleet onmogelijk maakt). Of het zou moeten zijn dat OpenVLD eraan denkt om te knippen in het pakket van andere vakken (bijvoorbeeld geschiedenis), maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het is bovendien nog maar de vraag of het vak LEF uiteindelijk nog nodig is. Naast het nieuwe vak Mens & Samenleving is er immers ook een nieuw leerplan voor godsdienst. Dat plan voldoet in meerdere opzichten aan basisverzuchtingen van voorstanders van LEF. De eliminatie van het vak “godsdienst” zou dan vooral een symbolisch statement zijn.

Eist OpenVLD werkelijk dat het katholiek onderwijs het vak godsdienst opgeeft en daarmee ook de vrijheid om zichzelf te zijn? Zal OpenVLD principieel maar één levensbeschouwelijk pedagogisch schoolproject toelaten, inhoudelijk bepaald van staatswege? Dat druist in tegen alle basisprincipes van een partij die zichzelf “liberaal”, “democratisch” en “rationeel” noemt.

Kortom, in haar ideologische strijd tegen de essentie van het katholiek onderwijs bestrijdt de Vlaamse liberale partij paradoxaal genoeg ook zichzelf.

Het is bijzonder twijfelachtig dat N-VA zal meegaan in het begraven van een vak dat essentiële aspecten belicht van levensbeschouwelijke tradities die – ten goede en ten kwade – bepalend zijn geweest voor het Europese zelfbegrip.

Niemand is gebaat bij een cultureel maatschappelijke afkalving door een verzwakt levensbeschouwelijk onderwijs, ook niet als daardoor een zogenaamde “vijand” lijkt te worden vernietigd. De pluraliteit aan stemmen in Vlaanderen heeft bestaansrecht. Laten we dat zo houden.

P.S.: Eerder schreef ik een pamflet dat een aantal verkeerde veronderstellingen en soms valse aantijgingen over het huidige godsdienstonderwijs in kaart brengt en kritisch belicht. Daarvan lees je de korte versie hier, de volledige versie hier.

Het pamflet werd door meer dan 1000 mensen ondertekend (van jong tot oud, van gelovigen tot ongelovigen, van studenten tot professoren). Alsnog ondertekenen kan via volgende link: https://www.kuleuven.be/thomas/page/godsdienst-met-of-zonder-lef/

Katholieke Dialoogschool (vak rooms-katholieke godsdienst)

De storm is voorlopig gaan liggen, maar de ronduit oneerlijke manier waarop sommige opiniemakers het debat over het levensbeschouwelijk onderwijs vaak voeren, vereist een blijvende kritische en wetenschappelijk gefundeerde waakzaamheid.

Joël De Ceulaer is één van die opiniemakers. De inleiding van Knack op een artikel van hem aangaande levensbeschouwelijk onderwijs liegt niet om de laag-bij-de-grondse “trukendoos” die soms wordt bovengehaald:

“Naar aanleiding van de jihadistische aanslagen in en rond Parijs pleitte Knack-journalist Joël De Ceulaer in het Radio 1-programma Hautekiet voor de afschaffing van levensbeschouwelijke schoolvakken. Herlees hier de ‘Lastpost’ die hij daarover schreef in Knack van 5 november 2014.”

Joël De Ceulaer opnieuw pamflet Godsdienst met of zonder LEF

Gelukkig zijn de traditionele media niet de enige spreekbuis meer. Er zijn genoeg nieuwe kanalen waarlangs “dissidente stemmen” zich kenbaar kunnen maken, tot spijt van wie het benijdt…

“Leaving Neverland”: aantoonbare riooljournalistiek die de #MeToo-beweging schaadt

RIOOLJOURNALISTIEK VS WAARACHTIGE ONDERZOEKSJOURNALISTIEK

In 2007 was Channel 4 producent van de documentaire Michael Jackson: What Really Happened. Daarin wordt een zekere Víctor Gutiérrez ten tonele gevoerd als “onderzoeksjournalist”. De man zou gespecialiseerd zijn in de beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van Michael Jackson. Gutiérrez krijgt uitgebreid de kans om zijn verhaal te vertellen.

Wat die documentaire niet vermeldt, is dat Gutiérrez in 1996 een boek publiceerde overMichael Jackson Was My Lover - The Secret Diary of Jordie Chandler Michael Jacksons zogezegd pedofiele relaties met kinderen, in het bijzonder met Jordan Chandler. De titel van dat boek was Michael Jackson Was My Lover: The Secret Diary of Jordie Chandler. Achteraf bleek dat het dagboek van Jordan Chandler, waaruit Gutiérrez beweerde te citeren, helemaal niet bestond. Met andere woorden, het boek van Gutiérrez over de expliciet beschreven zogenaamde pedoseksuele “liefdesrelatie” tussen Jordan en Michael was een compleet fictieve fabricatie van Gutiérrez. Pittig detail: Gutiérrez bedankt onder andere NAMBLA in zijn boek – een Amerikaanse organisatie die pleit voor de normalisering van pedofilie.

Be Careful Who You Love (Diane Dimond)Op een ander moment beweert diezelfde Gutiérrez een videotape van 27 minuten in zijn bezit te hebben waarin te zien zou zijn hoe Michael Jackson een kind molesteert. Diane Dimond, journalist voor het Amerikaanse tabloid programma Hard Copy (en ook uitgebreid aanwezig in de Channel 4 documentaire uit 2007), is degene die het nieuws over de videotape op een stellige en gretige manier brengt. Ze interviewt ook haar – naar eigen zeggen – “betrouwbare bron” Víctor Gutiérrez. Het zou niet de laatste keer zijn dat Dimond en Gutiérrez aantoonbare (weliswaar lucratieve) leugens in verband met Michael Jackson verspreiden. Het nieuws over de videotape blijkt immers een complete hoax te zijn: de videotape bestaat niet. Gutiérrez wordt hiervoor uiteindelijk veroordeeld, waarna hij naar zijn thuisland Chili vlucht. Daar is hij betrokken bij de creatie van een alweer fictief pedofilieschandaal rond enkele hooggeplaatste rechtse politici. Een straatjongen geeft toe dat hij valse beschuldigingen had geuit nadat Gutiérrez hem had betaald. Na de verspreiding van nog een ander leugenachtig seksschandaal wordt Gutiérrez voor de tweede keer in zijn leven veroordeeld tot een geldboete en deze keer ook tot een gevangenisstraf van 61 dagen.

Over de eerste zaak tegen Michael Jackson, die omtrent Jordan Chandler, is intussen veel bekend. Danny Wu maakte er een uitmuntende documentaire over:

Channel 4, dat in 2007 zo graag “onderzoeksjournalist” Gutiérrez liet opdraven, is samen met HBO verantwoordelijk voor de televisieproductie Leaving Neverland,  opnieuw over beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van de intussen overleden Michael Jackson. Regisseur Dan Reed vertelt in een interview voor Slate’s The Gist podcast (met Mike Pesca, op 1 maart 2019) hoe zijn film tot stand kwam (vertaling uit het Engels):

“Het project [Leaving Neverland] kwam tot stand door een toevallige conversatie met een bestuurslid van Channel 4, terwijl we aan het praten waren over de grote verhalen die enigszins onopgelost zijn gebleven. […] Ik stelde iemand aan om wat onderzoek [naar de beschuldigingen aan het adres van Michael Jackson] te doen en ze [sic] kwamen hiermee aandraven, met – als ik het mij goed herinner – een pagina uit een buitenlandse krant die verwees naar twee kerels van wie ik nog nooit had gehoord, Wade Robson en James Safechuck.”

Dan Reed vertelt dan verder hoe hij Wade Robson en James Safechuck elk één keer opzoekt alvorens hun verhalen over misbruik door Michael Jackson op te nemen. Tot zover zijn “diepgaand onderzoek”.

Het werk van Dan Reed en Channel 4 (in samenwerking met HBO) resulteert in een alweer expliciet verhaal over “pedoseksuele liefdesaffaires van Michael Jackson”, en dat is waarschijnlijk geen toeval gezien het verleden van Channel 4. De “informatie” van Channel 4 over Michael Jackson in hun documentaire uit 2007 verwees immers al uitdrukkelijk naar het werk van de meermaals veroordeelde riooljournalist Víctor Gutiérrez.

Gutiérrez lijkt voor eens en altijd het zogenaamde “patroon” voor Michael Jacksons relatie met kinderen te hebben gecreëerd, en dat op basis van complete ficties. Dat patroon is inderdaad typisch voor de wijze waarop pedofielen te werk gaan, alleen verwijzen de verschillende bouwstenen ervan aangaande Michael Jackson niet naar werkelijke feiten. De beschuldigingen van Wade Robson en vooral van James Safechuck vertonen alvast veel gelijkenissen met de pedoseksuele fantasieën van Gutiérrez.

Ondanks bovenstaande bevindingen blijven sommigen beweren:

“Niemand kan uiteindelijk weten wat er in de slaapkamer van Michael Jackson is gebeurd, behalve dan de mensen die er zelf aanwezig waren!”

Sinds de televisieproductie Leaving Neverland uitkwam, is intussen wél bewezen dat een significant deel van het beweerde misbruik meerdere keren moet zijn gebeurd in niet-bestaande bedden van niet-bestaande kamers tijdens niet-bestaande ontmoetingen.

Totnogtoe kan niemand uitleggen waarom de beschuldigingen, ondanks de vele aangetoonde onwaarheden, moeten worden geloofd.

Bovendien is circumstantial evidence quasi onbestaande: de overgrote meerderheid van de mensen die Jackson van dichtbij hebben gekend toen ze kinderen waren (zoals Kelley Parker en Brett Barnes – zie onderstaande tweets als reacties op de beweringen van Robson en Safechuck), ontkent bij hoog en bij laag dat er ooit iets ongepasts is gebeurd. Daarnaast sliep Jackson nauwelijks zelf met kinderen in zijn bed – en zeker niet alleen – ondanks wat zo vaak wordt gedacht. Zie onder andere de open brief van de familie Schleiter.

Kelley Parker on Michael Jackson Tweet

Brett Barnes Tweet on Wade Robson Lies

Het staat fans van HBO en Channel 4 natuurlijk vrij om desondanks te blijven geloven in “de hoge journalistieke standaarden” van die bedrijven.

“But if it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is tabloid journalism.”

READ What You Should Know About the New Michael Jackson Documentary (Joe Vogel, FORBES, January 29, 2019).

READ One of the Most Shameful Episodes in Journalistic History (Charles Thomson, HUFFPOST, June 13, 2010).

READ The Truth About What Michael Jackson Had (And Didn’t Have) In His Bedroom (Raven Woods, HUFFPOST, July 8, 2016).

READ Leaving Neverland Exposed: The Devil is in the Details by Damien Shields.

Wie een journalistieke parel wil zien, kan beter naar Diego Maradona kijken. De Oscar-winnende regisseur van die productie, Asif Kapadia, heeft honderden uren filmmateriaal bekeken, heeft Maradona en andere betrokkenen verschillende keren geïnterviewd, en is niet afhankelijk van een handvol foto’s en van grondig geknipte uitspraken waarrond een emotioneel manipulatief verhaal van vier uur wordt geweven.

Intussen is een documentaire op komst over Michael Jackson waaraan onder andere Charles Thomson meewerkt – een waarachtige onderzoeksjournalist die al verschillende keren werd bekroond, onder andere voor zijn onderzoek naar een pedofilienetwerk.

HBO en Channel 4 zullen een les krijgen in grondige onderzoeksjournalistiek. Rasechte en meervoudig veroordeelde riooljournalisten als Víctor Gutiérrez zullen er geen sporen nalaten.

Bekijk alvast volgende bevindingen van diverse journalisten:

SCHADE AAN DE #MeToo-BEWEGING

Een Vox/Morning Consult survey (gepubliceerd op 5 april, 2018) wijst uit dat 63 procent van de vrouwen die de #MeToo-beweging actief steunen zich zorgen maakt over het fenomeen van valse beschuldigingen. Ze zijn met name bezorgd omdat ze de #MeToo-beweging willen beschermen (lees meer hier: Why women are worried about #MeToo.)

Overgemediatiseerde zaken van seksueel misbruik die, wegens het grote aantal aantoonbare leugens, uiteindelijk te belachelijk blijken om waar te zijn, schaden inderdaad de algemene geloofwaardigheid van slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld.

De zaken rond aanklager Carl Beech of de zaken rond de valselijk beschuldigden Cliff Richard, Simon Warr, Brian Banks en de Amerikaanse David Bryant en diens Engelse naamgenoot David Bryant creëren een cultuur waarin echte daders van seksueel misbruik twijfel kunnen zaaien omtrent de beschuldigingen van echte slachtoffers.

Wie, zoals in het geval van Leaving Neverland, geen rekening houdt met gerechtelijke besluiten over de schuldvraag van een persoon, en wie toestaat dat er een mediatieke hetze kan worden gevoerd tegen iemand op basis van zeer dubieuze “getuigenissen” van twee vermeende slachtoffers, draagt verder bij aan het creëren van die cultuur van twijfel omtrent de beschuldigingen van slachtoffers van seksueel misbruik. Dat geldt des te meer als de dossiers van die vermeende slachtoffers al tweemaal door een rechter werden verworpen, onder andere met de mededeling in het dossier van één van de twee dat

“… géén rationele officiële onderzoeker de beëdigde verklaring ooit zou geloven.”

Indien de #MeToo-beweging veronachtzaamt hoe het strafproces tegen een beroemde vermeende dader van seksueel misbruik precies verliep, wordt ze zelf een facilitator van seksueel misbruik en geweld. Daders van seksueel misbruik kunnen zich dan immers opnieuw gemakkelijker achter “een sluier van twijfel” verschuilen. Simpelweg en op een luie manier verwijzen naar de vermeende “macht” en “goede advocaten” van een bekende dader, mag nooit een vrijgeleide zijn voor een trial by media. Dat zet de deur open voor heksenjachten, en daarvan claimt onze “verlichte” samenleving afscheid te hebben genomen.

Wat de twee zaken tijdens het leven van Michael Jackson betreft: de eerste zaak uit 1993 was een duidelijk geval van poging tot afpersing (klik hier voor meer informatie) en de zaak van de aanklagers uit het in 2005 gevoerde strafproces was zo onzinnig dat de samenleving er nooit tijd, geld en energie had mogen aan verspillen (klik hier voor meer informatie). De beschuldigingen van de vermeende slachtoffers van Michael Jackson werden in ieder geval lang voor de officiële hashtag MeToo tot in het absurde toe ernstig genomen.

Het is trouwens geen toeval dat verscheidene slachtoffers van seksueel misbruik intussen deze hashtag gebruiken: #wadeandjamesdonotspeakforme.

#MeToo Credibility Leaving Neverland 1

De haast automatische twijfel aan de getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik zou volgens sommigen tot de rape culture van een ander tijdperk moeten behoren. Vandaar dat de #MeToo-beweging bezorgd moet zijn over bedenkelijk eenzijdige en inhoudelijk gemakkelijk aanvechtbare producties als Leaving Neverland, zeker als het gaat over overleden personen die zichzelf niet meer kunnen verdedigen én die tijdens hun leven al over de hele lijn werden vrijgepleit na een grondig gevoerd strafproces. Daarenboven spelen duidelijk grote financiële motieven in de dossiers van Wade Robson en James Safechuck.

CSA Victim Opposing Leaving Neverland Tweet

Kortom, wegens hun hoogst bedenkelijke gehalte dragen de overgemediatiseerde dossiers van Wade Robson en James Safechuck bij aan de twijfel omtrent getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik, en dus, tragisch en paradoxaal genoeg, aan de rape culture die de #MeToo-beweging wenst te bestrijden.

RAPE CULTURE

 

NAWOORD

De joodse en christelijke tradities bevatten een bijzondere gevoeligheid voor fenomenen als mob violence, victim blaming, seksisme en racisme. Ze trachten “stem te geven aan de stemlozen”, hetzij in situaties waarin de stem van individuen wordt over-stemd door een patriarchale groepsmentaliteit of in situaties waarin de stem van individuen verdwijnt door de schreeuwerigheid van de alomtegenwoordige massamedia.

De christelijke traditie interpreteert de bekommernis om de stem van de stemlozen als het werk van de “Heilige Geest”, die ook wel “Verdediger”, “Advocaat”, “Helper” of “Trooster” wordt genoemd (zie bijvoorbeeld  Johannes 14, 16-17: “En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.”).

In het licht hiervan zullen de joodse en christelijke tradities tegelijk verdediger en criticus van de #MeToo-beweging zijn. Die beweging zou immers de stem van de stemlozen moeten vertegenwoordigen. In de mate dat ze dat niet doet en meer en meer stem geeft aan de blinde en verblindende lynch mob van de massamedia zal ze op weerstand mogen rekenen.

Het bovenstaande artikel concentreert zich op de zaken van seksueel misbruik tegen Michael Jackson (hoewel niet exclusief). Het is een typisch voorbeeld van de wijze waarop het collectieve geweld van de massamedia de geloofwaardigheid van de #MeToo-beweging bedreigt als een beweging die “stem geeft aan de stemlozen”.

STAR WARS TUSSEN MYTHE EN EVANGELIE

“Het uiteindelijke idee was om een verhaal over redding te creëren, om te laten zien hoe de schurk eigenlijk de held is.” – George Lucas, in een interview naar aanleiding van AFI Life Achievement Award.

Het doel van het volgende video-essay is om het verschil op het spoor te komen tussen de manier waarop Joseph Campbell mythen begrijpt en de manier waarop René Girard dat doet. Het wil ook hun verschillend begrip van het Evangelie aan het licht brengen.

Joseph Campbell (1904-1987) wordt onder andere geïnspireerd door Carl Gustav Jung (1875-1961). Hij begrijpt het Evangelie als het zoveelste voorbeeld van de mythe. Volgens hem gaan mythen in essentie over een stervende en opnieuw tot leven komende ‘monsterlijke held-god’, wiens noodzakelijke en onvermijdelijke gewelddadige opoffering een altijd voorlopige vrede en orde schept. Bovendien gelooft Joseph Campbell dat dergelijke heldenmythes een onontkoombare dynamiek illustreren die aan het werk is in het menselijk leven en de cultuur, zowel op individueel als op collectief niveau.

René Girard (1923-2015), aan de andere kant, begrijpt het Evangelie als een radicale kritiek op de gewelddadige offercyclus die wordt gerechtvaardigd door traditionele heldenmythen. Het Evangelie neemt de universele mythologische structuur over en ontmaskert haar afhankelijkheid van het leugenachtige zondebokmechanisme van binnenuit. In tegenstelling tot Joseph Campbell laat René Girard zien hoe het Evangelie het idee ondermijnt dat geweld een onvermijdelijke ‘transcendente’ kracht is die de menselijke cultuur beheerst. Het Evangelie laat zien dat geweld menselijk is, niet goddelijk.

De manier waarop het volgende video-essay de gelijkenissen en verschillen tussen Joseph Campbell en René Girard belicht, is door de eerste zes episodes van de Star Wars-filmsaga te analyseren. Zoals bekend werd George Lucas, de bedenker van Star Wars, sterk geïnspireerd door het werk van Joseph Campbell bij de creatie van Star Wars. Campbell zou uiteindelijk zelfs de persoonlijke mentor van George Lucas worden.

Star Wars, begrepen als een ‘mythologische tragedie’, draait om de overeenkomsten en radicale verschillen tussen Mythe en Evangelie, tussen het Offer van de Mythologische Held en het Offer van Christus.

Joseph Campbell en René Girard blijken allebei onmisbare, briljante gidsen te zijn om ‘de magie van de mythe’ bloot te leggen.

Bekijk de onderstaande video (of klik hier om een ​​pdf van de video te bekijken):

 

Star Wars

Tot besluit volgen enkele fragmenten uit interviews met George Lucas over de ideeën die de achtergrond vormen voor de Star Wars saga:

Uit een interview met Ty Burr voor The Boston Globe (25 October 2005):

GEORGE LUCAS: There’s absolutely no conflict between Darwinism and God’s design for the universe – if you believe that it’s God’s design. The problem for me is that I see a very big difference between the Bible and God. And the problem they’re getting into now is that they’re trying to understand intelligent design through the Bible, not through God. Our job is to find all the “intelligent design,” and figure out how He did everything, and I think that’s consistent with science.

All we’re doing in our own fumbly, bumbly, human way with our inadequate little brains is trying to figure out what He did. And once we figure it out, we say “Ooh, that’s great!” And then we just continue on. Will we ever figure out everything? I don’t know. There’ll always be that faith there that there’s something more to figure out.

TY BURR: When you’re in there creating the nitty-gritty of the “Star Wars” universe, figuring out how an inhabitant of a given planet might evolve a given way, do you feel like you’re playing god?

GL: Well, I started out in anthropology, so to me how society works, how people put themselves together and make things work, has always been a big interest. Which is where mythology comes from, where religion comes from, where social structure comes from. Why are these things created? Now we’re getting into more of the social sciences side of the things, but the biological side is starting to float into that. I’m looking forward to the evolution of neuro-anthropology, because I want to see our genes affect how we build our social systems, how we develop our belief systems in terms of our social beliefs and cultural beliefs. We’re at an exciting time.

TB: What’s neuro-anthropology? I’m not familiar with the term.

GL: It doesn’t exist. [laughs] It’s sort of an extension of neuropsychology, which does exist. But the next step is neuro-anthropology.

TB: The nervous systems of social groups?

GL: Yeah. A friend of mine is writing a book on the social interactions of people based on brain research and how the way we interact with other people is affected by the development of our brains in terms of how the synapses and neurons work. You know, like how married couples influence each other just on a neurological level. What I’m interested in is what happens when you take that to the next level. How do the social institutions reflect the neural activity of the individuals. But that’s an outgrowth of how, in the case of “Star Wars,” I’ve taken psychological motifs from 4,000-year-old stories and put them into a modern vernacular. The reason they worked then is that they were told verbally over and over and over and handed down from father to son. Because they were tested by an audience for thousands of years, they have a certain emotional integrity to them, and you can take those little modules and stick them into a story as they are. They work well because emotionally we have not shifted all that much in the last 4,000 years, whereas intellectually we have.

TB: Are you saying that motifs like the lone hero coming to grips with his father are encoded into our cultural DNA?

GL: I see mythology as a kind of archeological psychology, in which you take psychological fossils that sit in our brain and test to see if they’re still working.

TB: Does your penchant for painting detailed pictures of entire societies come from these interests?

GL: Yes. Also, I love history, so while the psychological basis of “Star Wars” is mythological, the political and social bases are historical. I like to take things and strip them down, then use the model and build a different story on it. You can put in a motif of Saturday-afternoon serials to make it relevant to kids of today, but the political situation of the Empire and the Republic — that’s a scenario that’s been played out thousands of times over the years and that never seems to change much.

I had an interesting discussion when I was doing publicity in Europe for the final “Star Wars” movie. I was sitting around with a dozen reporters, and the Russian correspondents all thought the film was about Russian politics, and the Americans all thought it was about Bush. And I said, “Well, it’s really based on Rome. And on the French Revolution and Bonaparte.” It’s shocking that these things get repeated through history. The same mistakes get made and the tension between democracy and tyranny is always the same. And we haven’t figured out any way around it.

Uit een interview met James Cameron (in zijn serie Story of Science Fiction, 2018), waarin George Lucas enkele beweringen doet die waarschijnlijk “schandalig” klinken in de oren van sommigen: de “goede” Jedi uit de Star Wars filmsaga worden vergeleken met “terroristen”. Lucas praat in dat verband over de Viet Cong, terwijl Cameron Moedjahedin vermeldt. Hun dialoog verwijst met andere woorden naar de onderliggende gelijkenissen tussen tegenstanders in wat René Girard “mimetische rivaliteit” zou noemen (rivaliteit gebaseerd op imitatie):

“Het uiteindelijke idee was om een verhaal over redding te creëren, om te laten zien hoe de schurk eigenlijk de held is.” – George Lucas, in een interview naar aanleiding van AFI Life Achievement Award:

 

 

Godsdienstonderwijs 2.0

HET VERHAAL VAN PETRUS

(NAAR MT 26)

Petrus was net verhuisd. Toch voelde hij zich vrij zelfzeker op zijn nieuwe school omdat hij ten minste een van zijn medescholieren al kende: een jongen genaamd Jezus. Petrus realiseerde zich echter niet dat Jezus hevig gepest werd door sommige van Petrus zijn nieuwe klasgenoten, hoewel Jezus tot een andere klas behoorde. Toen Petrus eenmaal begreep hoe de vork in de steel zat, nam hij een “wijze” beslissing om zijn ANGST voor sociale uitsluiting te bezweren: om de waardering van zijn nieuwe klasgenoten te verkrijgen, nam hij afstand van Jezus. Petrus deed alsof hij Jezus helemaal niet zo goed kende. Het bezorgde Petrus de EER van een goede reputatie in de wereld van zijn klasgenoten (klik voor Matteüs 26, 69-74a). Door het spel van de groep mee te spelen en zich niet met Jezus bezig te houden, kreeg Petrus controle en MACHT over de nieuwe situatie waarin hij zich bevond. Gaandeweg verwierf hij zekerheid over zijn positie binnen de groep. Na enkele weken voelde Petrus zich helemaal comfortabel op zijn nieuwe school. Hij ervoer veel GENOT in aanwezigheid van zijn nieuwe vrienden en hij verdronk in de WEELDE van hun rijkeluisfeestjes. Het feit dat zijn vrienden niet hem aanvaardden maar alleen het imago waaraan hij trachtte te voldoen, deerde hem niet al te erg. Zelfverloochening leek helemaal geen dramatische “verkoop van je ziel” als je in ruil daarvoor een wereld van eer, macht, genot en weelde won (klik voor Marcus 8, 35-36). Waarom zou je jezelf respecteren als de beloningen voor een gebrek aan zelfrespect zo goed voelden?

Om een lang verhaal kort te maken: Petrus genoot met volle teugen van zijn leven totdat hij op een dag Jezus opnieuw tegen het lijf liep. Die was in elkaar geslagen door enkele van Petrus’ klasgenoten. Vanaf die dag nam Petrus een beslissing die “dwaas” zou hebben geklonken in de oren van zijn vrienden en van zijn vroegere zelf (klik voor 1 Kor 1, 20b-29). Geconfronteerd met het slachtoffer van de wereld waarvan hij deel had uitgemaakt, besloot Petrus zijn leven niet langer te laten definiëren door het streven naar eer, macht, genot en weelde (klik voor Mt 5, 1-11). Zijn hele identiteit werd getransformeerd door de liefde voor de vijand van de groep waartoe hij behoorde (klik voor 1 Joh 4, 16b). De angst voor “sociale afstraffing” en om “dood” te zijn voor zijn klasgenoten veranderde in een vrees voor de “moord” op anderen (klik voor 1 Joh 4, 17b-18). Petrus beschouwde eer en genot niet langer als doelen op zich, maar als mogelijke gevolgen van een leven in liefde. Als partij kiezen voor de gemarginaliseerde ander hem ONEERVOL maakte in de ogen van sommige van zijn klasgenoten, dan was dat maar zo. Hij was bereid om daarover te discussiëren. Petrus verkoos niet-gewelddadig conflict in zijn eigen “huis” boven de gewelddadige vrede en eenheid die parasiteerde op een gemeenschappelijke externe vijand (klik voor Matteüs 10, 34-36). Hij wou geen vrede die gebaseerd was op uitsluiting. Hij verlangde een ander soort vrede die niet op offers was gebaseerd (klik voor Johannes 14, 27).

Het goede willen voor iemand die meer dan genoeg redenen heeft om je te haten, levert GEEN GENOT op. Het voelt op zijn zachtst gezegd onwennig aan, maar dat hield Petrus niet tegen. De LIEFDE die hij had ontdekt en die de basis werd voor zijn leven, was niet afhankelijk van enig mogelijk resultaat. Petrus zou anderen liefhebben, zelfs als bijvoorbeeld hun afscheid, hun lijden of hun dood hem verdriet zou doen. En zelfs als anderen zijn liefde niet met liefde beantwoordden. Onafhankelijk van gelijk welk resultaat kan de liefde die Petrus draagt op een paradoxale manier almachtig worden genoemd. Ook als zijn klasgenoten en hun wereld hem zouden haten (klik voor 1 Joh 3, 13-14), zou Petrus niet ophouden om zich kwetsbaar en zelfs MACHTELOOS op te stellen vanuit het perspectief van die wereld (klik voor Johannes 15, 19). Als hij al een machtspositie zou aanvaarden, dan zou hij dat niet langer doen om anderen te domineren maar dan zou hij die macht gebruiken als een middel om anderen te dienen (klik voor Lucas 22, 24-27). Op dezelfde manier zou Petrus ook niet langer weelde nastreven als een doel op zich, maar opnieuw als een middel om anderen te dienen. In ieder geval zou zijn geest ARM aan zorgen zijn inzake zijn bezittingen.

Als Petrus zich al zorgen maakte en zich schuldig voelde, dan was het niet langer omdat hij misschien niet aan de verwachtingen van de wereld van zijn klasgenoten beantwoordde, maar omdat de liefde hem had geopenbaard hoe hij anderen had gekwetst. Petrus was niet voor of tegen de sociale regels en wetten die heersten (klik voor Matteüs 5, 17), maar terwijl hij vroeger voor of tegen regels was om ergens aanzien te verwerven, stelde hij zich nu de vraag op welke manier de regels het best de doelen van een liefdevolle gerechtigheid dienden (klik voor Marcus 2, 23-28). Met andere woorden, de geest van de wet werd voor Petrus belangrijker dan de letter van de wet (zie Paulus alsook Marcus 12, 29-31). De liefde bevrijdde Petrus van het verslavend verlangen naar erkenning. Liefde werd zijn “Schepper”: de identiteit van Petrus hing niet langer af van zijn positie in een door mensen gecreëerde sociale omgeving, maar van een liefde die, als een frisse wind wars van de bekommernissen om eer, macht, genot en weelde, relaties aanknoopte met al wie en wat zogezegd “geen betekenis” had (klik voor Johannes 3, 8 en voor 1 Kor 1, 20b-29). Door partij te kiezen voor Jezus en het gemarginaliseerde slachtoffer van om het even welke groep, verloor Petrus een onwaarachtig leven in functie van eer, macht, genot en weelde, en redde hij uiteindelijk zijn zelfrespect (klik voor Marcus 8, 35-36). De keuze voor liefde, voor het beminnen van de ander (wat in het evangelie onder andere wordt uitgedrukt met de termen “koninkrijk van God en zijn gerechtigheid”) heeft als gevolg dat Petrus zichzelf bemint (klik voor Matteüs 6, 33-34).

[Vergelijk Mt 6, 19-34 met volgend fragment uit de hindoeïstische Bhagavad-Gita: “Je hebt recht te werken, maar alleen omwille van het werk. Je hebt geen recht op de vruchten van het werk. Het verlangen naar de vruchten van het werk mag nooit je motief om te werken zijn. Maar geef ook nooit toe aan luiheid. Verricht elke daad met je hart gericht op de Allerhoogste Heer (het Brahman). Wijs gehechtheid aan de vruchten af. Wees gelijkmoedig in succes en mislukking; want deze gelijkmoedigheid wordt bedoeld met yoga. Werk dat wordt gedaan met bezorgdheid om de resultaten is veruit inferieur aan het werk dat wordt gedaan zonder die bezorgdheid, in de kalme staat van overgave. Zoek toevlucht in de kennis van Brahman. Zij die eerzuchtig voor resultaten werken, zijn beklagenswaardig.”]

Het verhaal van Petrus eindigt, kortom, met een Petrus die weigert om nog langer deel te nemen aan een wereld die is gebaseerd op offers. De liefde heeft Petrus de waarheid omtrent zichzelf doen ontdekken: hij is een vervolger geweest, iemand die zijn medemens kwaad doet. Gehoorzamend aan die liefde wordt Petrus, paradoxaal genoeg, vrij van de “duistere machten en krachten” die vaak deze wereld beheersen. Omdat hij niet langer in de ban is van de duistere gehechtheid aan eer, macht, genot en weelde, is Petrus ook niet langer dood voor zichzelf en anderen (klik voor 1 Joh 3, 13-14).

Wie het opneemt voor wie wordt gepest, loopt evenwel het gevaar om zelf ook te worden gepest. Petrus weigert de “afgodendienst van het sociale succes” en weigert aldus iedere vorm van “zelfkruisiging” (hij zet geen “masker” op om populair te zijn), maar loopt daardoor ook het gevaar dat hij zal “gekruisigd worden”. Natuurlijk hoopt hij dat de wereld in staat is om te kiezen voor “barmhartigheid en geen offers” (klik voor Matteüs 9, 13), alleen weet hij niet op voorhand of de wereld die keuze zal maken. Wie niet buigt voor het bedrieglijke, vernietigende verlangen naar totale controle (“de almachtige god die alle touwtjes in handen heeft”), maar wel leeft vanuit een God die liefde is, kan anderen redden maar zichzelf niet (klik voor Matteüs 27, 39-44). Als je het opneemt voor wie wordt gepest, leg je je lot immers in handen van anderen die zich al dan niet tot “de liefde” zullen bekeren. Voor hetzelfde geld word je ook gepest. Als er dan toch nog sprake is van “almacht” in deze context, dan ligt ze in het feit dat je zelfrespect niet afhangt van het respect dat je al dan niet van anderen ontvangt (zelfs als die ander een “god” zou zijn). De narcist is afhankelijk van de erkenning die hij van andere mensen krijgt voor een onwaarachtig zelfbeeld. De mens die zich door de goddelijke liefde gedragen weet, kan de realiteit van en omtrent zichzelf en anderen op een completere manier beleven.

HET VERHAAL VAN MARIA

Het verhaal van Petrus doet denken aan het verhaal van Maria. Maria was het slachtoffer van een verkrachting waardoor ze zwanger werd. Haar familie had haar gedwongen om met haar “vriend(-verkrachter)” Saul te huwen. Ze werd vaak geslagen door haar echtgenoot. Hij slaagde er bovendien in om haar een schuldgevoel te geven over dat geweld, alsof ze de slagen “verdiende”. In werkelijkheid was Maria een zondebok: ze werd beschuldigd van zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk was. Jammer genoeg duurde het jaren vooraleer Maria zich realiseerde hoezeer ze door Saul en haar familie was gemanipuleerd.

Jarenlang leefde Maria in ANGST. Ze dwong zichzelf om iemand te zijn die waardering zou krijgen van haar echtgenoot, en geen slagen. Daarin lag haar EER, dacht ze. Terwijl ze MACHT probeerde te verwerven over het gedrag van haar man verloor ze zichzelf echter meer en meer. Ze jaagde werkelijk een illusie na in haar pogingen om GENOT in haar gezinsleven te vinden. Daarbovenop maakte ze zich zorgen over het verlies van WEELDE als haar echtgenoot haar zou verlaten. Ze vreesde dat ze de eindjes niet aan elkaar zou kunnen knopen als ze er alleen zou voor staan. Alleen toen Saul ook hun zoon Stephanus in elkaar begon te slaan, herwon ze haar zelfrespect: de liefde voor het slachtoffer van de situatie waarvan ze deel uitmaakte, opende haar ogen voor de waarheid dat ze de ene na de andere illusie had nagejaagd, en bevrijdde haar van de verslavende gehechtheid aan eer, macht, genot en weelde.

Zowel Petrus als Maria keerden zich af van een leven in functie van een imago dat waardering moest opleveren. Petrus verheerlijkte zichzelf niet langer. Hij deed afstand van zijn superioriteitsgevoel. Daardoor kreeg hij waarachtig respect voor zichzelf en keek hij niet langer neer op anderen (onder wie Jezus). Maria verheerlijkte haar echtgenoot niet langer, waardoor ze zich bevrijdde van een minderwaardigheidscomplex en ook zij meer respect kreeg voor zichzelf. Het herwonnen zelfrespect leidde bij beiden tot meer respect voor (onderdrukte) anderen. Anderen werden niet langer benaderd als middelen die het onrealistisch zelfbeeld van Petrus en Maria moesten bevestigen, maar als doelen op zich.

Zowel het verhaal van Petrus als van Maria openbaart de bekering tot een levenswijze waarop de christelijke traditie in essentie doelt.

EEN SAMENVATTING:

(klik hier voor pdf van het overzicht, en klik hier voor pdf inzake zaligsprekingen en voor post over zaligsprekingen en religieuze geloftes)

AGAPE LIEFDE

 

Zie ook, naar aanleiding van de discussie over de toekomst van de levensbeschouwelijke vakken in België: Pamflet Godsdienst met of zonder LEF? (pdf van lange versie) en Pamflet Godsdienst met of zonder LEF? (pdf van korte versie).

KLIK HIER OM HET PAMFLET INZAKE DE TOEKOMST VAN ONAFHANKELIJK LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS TE TEKENEN.

Voor meer over de discussie omtrent het pamflet: klik hier.

Uit het bovenstaande moet alleszins blijken dat het hedendaagse godsdienstonderwijs in Vlaanderen voldoet aan een aantal essentiële didactische en pedagogische vereisten:

Toegankelijk voor alle leerlingen? Check.

Betrokken op het concrete en actuele leven? Check.

Vertrekkend van Bijbelteksten die aanzetten tot kritische reflectie? Check.

Rationeel en wetenschappelijk verantwoord? Check.

In open dialoog met andere (niet-)godsdienstige levensbeschouwingen? Check.

Kortom, de godsdienstles dient vandaag meer dan ooit de pedagogie van een spirituele (zelfkritische en relationele) levenshouding en levert in die zin een essentiële bijdrage aan een betrokken, verantwoordelijk burgerschap.

Zijn al mijn leerlingen in staat om de “evangelische paradox” te begrijpen? Zijn ze, met andere woorden, in staat om inzicht te verwerven in de kern van een christelijke levenswijze (ook als ze hun leven op een andere manier wensen vorm te geven)? Het antwoord op die vragen is ondubbelzinnig “ja”.

Zijn al mijn leerlingen in staat om de antropologische, psychosociale, historische en filosofische implicaties van die “evangelische paradox” voldoende adequaat te doordenken? Het antwoord op die vraag is onvermijdelijk “nee”, maar tussen de basis en de verdere uitweidingen ligt de boeiende taak van de lesgever die – zo goed en zo kwaad als het kan – tracht te “diversifiëren”.

In ieder geval vat het bovenstaande het “minimum” van mijn godsdienstlessen samen. Ieder moet maar voor zichzelf uitmaken in hoeverre dat “aanstootgevend” of “indoctrinerend” zou zijn.

 

The TRUTH that sets us FREE to LOVE

[ZIE VERDER VOOR GEDEELTELIJKE NEDERLANDSE VERTALING]

THE STORY OF PETER

Peter was the new kid in town. Still he felt rather confident at his new school since he knew at least one of his schoolmates beforehand, a guy named Jesus. What Peter didn’t realize, however, was the fact that Jesus was heavily bullied by Peter’s new classmates, although Jesus was in another class. When he became aware of the situation, Peter made a “wise” decision to battle his FEAR of becoming an outcast. To gain the approval of his new classmates, he disassociated himself from Jesus. He pretended not to know Jesus that well. By playing along with the crowd Peter protected his good reputation and HONOR (see below Matthew 26:69-74). It was also a good way to ensure his position within the group; playing along gave Peter control and POWER over what could have been a precarious situation. After a few weeks Peter felt pretty comfortable going to school. Being among his new friends gave him lots of PLEASURE as he enjoyed the WEALTH of their luxurious parties. The fact that his friends did not accept him but only the image he forced himself into did not seem to bother Peter too much. After all, wasn’t that kind of over-dramatically characterized “selling your soul” self-denial in reality but a small price to pay in order to gain this world of honor, power, pleasure and wealth (see below Mark 8:35-36)? Why respect yourself if the rewards of not respecting yourself felt so good?

To make a long story short, Peter’s new life went pretty well until he ran into Jesus one day. Jesus was severely beaten up by some of Peter’s classmates. From that day onwards, Peter made a decision that would have sounded “foolish” to his friends and to his former self (see below 1 Corinthians 1:20b-25). In the face of the victim of the world he had been a part of, Peter decided to abandon a life that was defined by the pursuit of honor, power, pleasure and wealth (see Matthew 5, 1-11). His whole identity was transformed by the love for the enemy of the group he belonged to (see below 1 John 4:16). The fear of being “dead” to his classmates and of “social punishment” changed into a fear of being the cause of the “murder” of others (see below 1 John 4:17b-18). Peter also no longer considered honor and pleasure as ends in themselves, but as possible consequences of a life in love. If taking sides with the marginalized other made Peter DISHONORABLE in the eyes of some of his classmates, then so be it. Peter chose non-violent conflict in his own “house” over the violent peace and unity at the expense of excluded others (see below Matthew 10:34-36). He did not want that kind of sacrificial peace. He desired a different kind of peace, not based on “sacrifice” (see below John 14:27).

If willing the good of someone who had every reason to hate him made Peter feel UNPLEASURABLE, then so be it. The LOVE that was discovered by Peter and that became the basis of his life did not depend on whatever outcome. He would still love others even if, for instance, their farewell or their suffering or death would make him sad and wouldn’t bring him any pleasure at all. Independent of whatever outcome, the love Peter lived by can be called all-powerful in a paradoxical sense. Even if his classmates and their world would hate him (see below 1 John 3:13-14), Peter wouldn’t avoid being vulnerable and eventually POWERLESS from the perspective of that world (see below John 15:19). He would not seek power to dominate others but as a means to serve them (see below Luke 22:24-27), at most. Equally, Peter would not seek wealth as end in itself but as a means to serve others, at most. His spirit would be POOR in worries with regard to his possessions.

If Peter felt worried and guilty at all it was no longer because he didn’t live up to the expectations of the world of his classmates, but because love informed him that he had hurt others. Peter no longer respected social rules and laws because they would gain him recognition, but only insofar as they would be helpful in the service of love (see below Mark 2:23-28; see also Mark 12:29-31 and Paul on “spirit of the law vs letter of the law”); neither would he transgress rules because it would grant him a new social status among “the cool dudes” (see below Matthew 5:17). Love detached Peter from the addictive desire for approval. He tried to no longer imitate a man-made social environment based on exclusion but tried to imitate the flexible ways of love (blowing like the wind, free from all the man-made attachments – see below John 3:8). Love became his “Creator”. In taking sides with Jesus and the marginalized victim of whatever group, Peter lost a “masqueraded” life that was defined by the attachment to honor, power, pleasure and wealth, and he eventually saved his self-respect (see below Mark 8:35-36).

In short, Peter’s story ends with his refusal to take part in the sacrifice of others and therefore he runs the risk of being sacrificed or crucified himself, although he of course hopes that the world is able to show “mercy, not sacrifice” (see below Matthew 9:13). Peter refuses to “crucify himself” to participate in the masquerade of the attachment to approval and therefore he runs the risk of “being crucified”. Peter is willing to run that risk because of his obedience to the demands of love, which is an obedience that allows him to accept the truth about himself as a former persecutor and which sets him free from the destructive “powers and principalities” often governing this world. Because of love, Peter is no longer dead to himself and others (see below 1 John 3:13-14).

THE STORY OF MARY

Peter’s story is reminiscent of Mary’s story. Mary was the victim of a rape that made her pregnant and she was forced by her family to marry her “boyfriend(-rapist)” Saul. She was often beaten by her husband who could make her feel guilty about the beatings, as if she “deserved” them. In reality, Mary was a scapegoat. She was blamed for things she wasn’t guilty of. Sadly enough it took years for Mary to realize how badly she had been manipulated.

For years Mary lived in FEAR. She forced herself to be someone who would receive the approval of her husband, not his beatings. That’s where her HONOR lay, or so she thought. In trying to gain POWER over her husband’s behavior, however, she lost herself more and more. She was really hunting an illusion in her attempts to turn her family life into a comfortable environment of PLEASURE like the one of her best friend. Moreover, she worried about losing the WEALTH of her husband too. She thought that she would not be able to make a living of her own. It was only when her husband started beating her son too that she regained her self-respect: the love for this victim of the situation she had been part of, opened her eyes for the truth that she had hunted one illusion after the other, and liberated her from the addictive attachment to honor, power, pleasure and wealth.

Both the above stories of Peter and Mary show what the Christian tradition is essentially about. Christianity thus:

  • subverts any system (religious or secular) that originates from man’s attachment to honor, power, pleasure and/or wealth (attachments that are based on fear of death), even if that system calls itself “Christian”. Explanations on the origin of religion that rely on man’s attachment to honor, power, pleasure and/or wealth thus do not explain the origin of Christianity as such (but of perverted versions of Christianity). Explanations like the one proposed by Yuval Noah Harari’s (in Sapiens) should be evaluated from this perspective.
  • believes that love is a divine reality, which is not a sentiment or a feeling, but an active willing of the good of the other as other. This divine reality thus is not all-powerful in the sense that it controls everything, but in the sense that it is independent of any calculations about possible outcomes. Love gives itself, regardless of the question whether it is accepted or not. That’s why “grace” is what it is. God as “Creator” should be thought of as a loving dynamic that seeks to hold everything together, although not as an all-controlling entity (see Matthew 27:39-44).
  • shows the futility of many of the things we consider “meaningful” and thus opens up our eyes for a more comprehensive look on reality.
  • does not easily comfort because it challenges us to abandon our “comfort zone”.
  • is not “irrational”. On the contrary, it has a very sharp and clear view on the reality of human life and its absurdities, opening up a logic that could save human life from its absurdities.
  • testifies to a spirituality of “a love for reality because of reality itself, without ulterior motives” that can be found within other traditions as well.
  • is non-dualistic, as it does not seek the destruction of a so-called “evil world” but its transformation and fulfilment through love.
  • is not about “seeking the approval of God”, but is about the paradox of obeying the liberating demands of a love that needs no approval.

SUMMARY (click here for pdf):

AGAPE LOVE

To finish, some excerpts from the Bible on which all of the above is based:

Matthew 26, especially 26:69-74: Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. “You also were with Jesus of Galilee,” she said. But he denied it before them all. “I don’t know what you’re talking about,” he said. Then he went out to the gateway, where another servant girl saw him and said to the people there, “This fellow was with Jesus of Nazareth.” He denied it again, with an oath: “I don’t know the man!” After a little while, those standing there went up to Peter and said, “Surely you are one of them; your accent gives you away.” Then he began to call down curses, and he swore to them, “I don’t know the man!”

Sermon on the Mount (Matthew 5-7), especially the Beatitudes (click here for more).

1 Corinthians 1:20b-25: Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength.

1 John 4:16: God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.

1 John 4:17b-18: There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

Matthew 10:34-36: “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn ‘a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law – a man’s enemies will be the members of his own household.'”

John 14:27: “Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.”

Matthew 9:13: “Go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.For I have not come to call the righteous, but sinners.”

Mark 8:35-36: “For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?”

John 15:19: “If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you.”

1 John 3:13-14: Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life, because we love each other. Anyone who does not love remains in death.

Luke 22:24-27: A dispute also arose among the disciples as to which of them was considered to be greatest. Jesus said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over them call themselves Benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves.”

Mark 2:23-28: One Sabbath Jesus was going through the grainfields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, “Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?” He answered, “Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions.” Then he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.”

Matthew 5:17: “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.”

John 3:8: “The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.”

P.S.: THANKS TO James Alison, Robert Barron, René Girard, Emmanuel Levinas and many others for the inspiring insights into the reality of Christian life.

HET VERHAAL VAN PETRUS

Petrus was net verhuisd. Toch voelde hij zich vrij zelfzeker op zijn nieuwe school omdat hij ten minste een van zijn medescholieren al kende: een jongen genaamd Jezus. Petrus realiseerde zich echter niet dat Jezus hevig gepest werd door sommige van zijn nieuwe klasgenoten, hoewel Jezus tot een andere klas behoorde. Toen Petrus eenmaal begreep hoe de vork in de steel zat, nam hij een “wijze” beslissing om zijn ANGST voor sociale uitsluiting te bezweren: om de waardering van zijn nieuwe klasgenoten te verkrijgen, nam hij afstand van Jezus. Petrus deed alsof hij Jezus helemaal niet zo goed kende. Het bezorgde Petrus de EER van een goede reputatie in de wereld van zijn klasgenoten (klik voor Matteüs 26, 69-74a). Door het spel van de groep mee te spelen en zich niet met Jezus bezig te houden, kreeg Petrus controle en MACHT over de nieuwe situatie waarin hij zich bevond. Gaandeweg verwierf hij zekerheid over zijn positie binnen de groep. Na enkele weken voelde Petrus zich helemaal comfortabel op zijn nieuwe school. Hij ervoer veel GENOT in aanwezigheid van zijn nieuwe vrienden en hij verdronk in de WEELDE van hun rijkeluisfeestjes. Het feit dat zijn vrienden niet hem aanvaardden maar alleen het imago waaraan hij trachtte te voldoen, deerde hem niet al te erg. Zelfverloochening leek helemaal geen dramatische “verkoop van je ziel” als je in ruil daarvoor een wereld van eer, macht, genot en weelde won (klik voor Marcus 8, 35-36). Waarom zou je jezelf respecteren als de beloningen voor een gebrek aan zelfrespect zo goed voelden?

Om een lang verhaal kort te maken: Petrus genoot met volle teugen van zijn leven totdat hij op een dag Jezus opnieuw tegen het lijf liep. Die was in elkaar geslagen door enkele van Petrus’ klasgenoten. Vanaf die dag nam Petrus een beslissing die “dwaas” zou hebben geklonken in de oren van zijn vrienden en van zijn vroegere zelf (klik voor 1 Kor 1, 20b-29). Geconfronteerd met het slachtoffer van de wereld waarvan hij deel had uitgemaakt, besloot Petrus zijn leven niet langer te laten definiëren door het streven naar eer, macht, genot en weelde (klik voor Mt 5, 1-11). Zijn hele identiteit werd getransformeerd door de liefde voor de vijand van de groep waartoe hij behoorde (klik voor 1 Joh 4, 16b). De angst voor “sociale afstraffing” en om “dood” te zijn voor zijn klasgenoten veranderde in een vrees voor de “moord” op anderen (klik voor 1 Joh 4, 17b-18). Petrus beschouwde eer en genot niet langer als doelen op zich, maar als mogelijke gevolgen van een leven in liefde. Als partij kiezen voor de gemarginaliseerde ander hem ONEERVOL maakte in de ogen van sommige van zijn klasgenoten, dan was dat maar zo. Hij was bereid om daarover te discussiëren. Petrus verkoos niet-gewelddadig conflict in zijn eigen “huis” boven de gewelddadige vrede en eenheid die parasiteerde op een gemeenschappelijke externe vijand (klik voor Matteüs 10, 34-36). Hij wou geen vrede die gebaseerd was op uitsluiting. Hij verlangde een ander soort vrede die niet op offers was gebaseerd (klik voor Johannes 14, 27).

Het goede willen voor iemand die meer dan genoeg redenen heeft om je te haten, levert GEEN GENOT op. Het voelt op zijn zachtst gezegd onwennig aan, maar dat hield Petrus niet tegen. De LIEFDE die hij had ontdekt en die de basis werd voor zijn leven, was niet afhankelijk van enig mogelijk resultaat. Petrus zou anderen liefhebben, zelfs als bijvoorbeeld hun afscheid, hun lijden of hun dood hem verdriet zou doen. Onafhankelijk van gelijk welk resultaat kan de liefde die Petrus draagt op een paradoxale manier almachtig worden genoemd. Ook als zijn klasgenoten en hun wereld hem zouden haten (klik voor 1 Joh 3, 13-14), zou Petrus niet ophouden om zich kwetsbaar en zelfs MACHTELOOS op te stellen vanuit het perspectief van die wereld (klik voor Johannes 15, 19). Als hij al een machtspositie zou aanvaarden, dan zou hij dat niet langer doen om anderen te domineren maar dan zou hij die macht gebruiken als een middel om anderen te dienen (klik voor Lucas 22, 24-27). Op dezelfde manier zou Petrus ook niet langer weelde nastreven als een doel op zich, maar opnieuw als een middel om anderen te dienen. In ieder geval zou zijn geest ARM aan zorgen zijn inzake zijn bezittingen.

Als Petrus zich al zorgen maakte en zich schuldig voelde, dan was het niet langer omdat hij misschien niet aan de verwachtingen van de wereld van zijn klasgenoten beantwoordde, maar omdat de liefde hem had geopenbaard hoe hij anderen had gekwetst. Petrus was niet voor of tegen de sociale regels en wetten die heersten (klik voor Matteüs 5, 17), maar terwijl hij vroeger voor of tegen regels was om ergens aanzien te verwerven, stelde hij zich nu de vraag op welke manier de regels het best de doelen van een liefdevolle gerechtigheid dienden (klik voor Marcus 2, 23-28). Met andere woorden, de geest van de wet werd voor Petrus belangrijker dan de letter van de wet (zie Paulus alsook Marcus 12, 29-31). De liefde bevrijdde Petrus van het verslavend verlangen naar erkenning. Liefde werd zijn “Schepper”: de identiteit van Petrus hing niet langer af van een door mensen gecreëerde sociale omgeving, maar van een liefde die, als een frisse wind wars van de bekommernissen om eer, macht, genot en weelde, relaties aanknoopte met al wie en wat zogezegd “geen betekenis” had (klik voor Johannes 3, 8). Door partij te kiezen voor Jezus en het gemarginaliseerde slachtoffer van om het even welke groep, verloor Petrus een onwaarachtig leven in functie van eer, macht, genot en weelde, en redde hij uiteindelijk zijn zelfrespect (klik voor Marcus 8, 35-36).

Het verhaal van Petrus eindigt, kortom, met een Petrus die weigert om nog langer te participeren aan een wereld die is gebaseerd op offers. De liefde heeft Petrus de waarheid omtrent zichzelf doen ontdekken: hij is een vervolger geweest, iemand die zijn medemens kwaad doet. Gehoorzamend aan die liefde wordt hij, paradoxaal genoeg, vrij van de “duistere machten en krachten” die vaak deze wereld beheersen. Omdat hij niet langer in de ban is van de duistere gehechtheid aan eer, macht, genot en weelde, is hij ook niet langer dood voor zichzelf en anderen (klik voor 1 Joh 3, 13-14).

Wie het opneemt voor wie wordt gepest, loopt evenwel het gevaar om zelf ook te worden gepest. Petrus weigert de “afgodendienst van het sociale succes” en weigert aldus iedere vorm van “zelfkruisiging”, maar loopt daardoor ook het gevaar dat hij zal “gekruisigd worden”. Natuurlijk hoopt hij dat de wereld in staat is om te kiezen voor “barmhartigheid en geen offers” (klik voor Matteüs 9, 13), alleen weet hij niet op voorhand of de wereld die keuze zal maken. Wie niet buigt voor het bedrieglijke, vernietigende verlangen naar totale controle (“de almachtige god die alle touwtjes in handen heeft”), maar wel leeft vanuit een God die liefde is, kan anderen redden maar zichzelf niet (klik voor Matteüs 27, 39-44). Als je het opneemt voor wie wordt gepest, leg je je lot immers in handen van anderen die zich al dan niet tot “de liefde” zullen bekeren. Voor hetzelfde geld word je ook gepest. Als er dan toch nog sprake is van “almacht” in deze context, dan ligt ze in het feit dat je zelfrespect niet afhangt van het respect dat je al dan niet van anderen ontvangt als je vanuit de goddelijke liefde leeft. De narcist is afhankelijk van de erkenning die hij van andere mensen krijgt voor een onwaarachtig zelfbeeld. De mens die zich door de liefde gedragen weet, kan de realiteit van en omtrent zichzelf en anderen op een completere manier beleven.

HET VERHAAL VAN MARIA

Het verhaal van Petrus doet denken aan het verhaal van Maria. Maria was het slachtoffer van een verkrachting waardoor ze zwanger werd. Haar familie had haar gedwongen om met haar “vriend(-verkrachter)” Saul te huwen. Ze werd vaak geslagen door haar echtgenoot. Hij slaagde er bovendien in om haar een schuldgevoel te geven over dat geweld, alsof ze de slagen “verdiende”. In werkelijkheid was Maria een zondebok: ze werd beschuldigd van zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk was. Jammer genoeg duurde het jaren vooraleer Maria zich realiseerde hoezeer ze door Saul en haar familie was gemanipuleerd.

Jarenlang leefde Maria in ANGST. Ze dwong zichzelf om iemand te zijn die waardering zou krijgen van haar echtgenoot, en geen slagen. Daarin lag haar EER, dacht ze. Terwijl ze MACHT probeerde te verwerven over het gedrag van haar man verloor ze zichzelf echter meer en meer. Ze jaagde werkelijk een illusie na in haar pogingen om GENOT in haar gezinsleven te vinden. Daarbovenop maakte ze zich zorgen over het verlies van WEELDE als haar echtgenoot haar zou verlaten. Ze vreesde dat ze de eindjes niet aan elkaar zou kunnen knopen als ze er alleen zou voor staan. Alleen toen Saul ook hun zoon Stephanus in elkaar begon te slaan, herwon ze haar zelfrespect: de liefde voor het slachtoffer van de situatie waarvan ze deel uitmaakte, opende haar ogen voor de waarheid dat ze de ene na de andere illusie had nagejaagd, en bevrijdde haar van de verslavende gehechtheid aan eer, macht, genot en weelde.

Zowel Petrus als Maria keerden zich af van een leven in functie van een imago dat waardering moest opleveren. Petrus verheerlijkte zichzelf niet langer, waardoor hij respect kreeg voor zichzelf en niet langer op anderen als Jezus neerkeek. Maria verheerlijkte haar echtgenoot niet langer, waardoor ze zich bevrijdde van een minderwaardigheidscomplex en meer respect kreeg voor zichzelf. Bij beiden leidde het herwonnen zelfrespect tot meer respect voor (onderdrukte) anderen. Anderen werden niet langer benaderd als middelen die het onrealistisch zelfbeeld van Petrus en Maria moesten bevestigen, maar als doelen op zich.

Zowel het verhaal van Petrus als van Maria openbaart de bekering tot een levenswijze waarop de christelijke traditie in essentie doelt.

EEN SAMENVATTING:

(klik hier voor pdf van het overzicht, en klik hier voor pdf inzake zaligsprekingen en voor post over zaligsprekingen en religieuze geloftes)

AGAPE LIEFDE